6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 27 -28 - 29 Μαΐου 2016 το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» με κύρια θεματική ενότητα:

 

«Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση,

την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση»

 

Η ΕΝΕΠΡΟΤ επιδιώκοντας να συμβάλλει στην καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην εκπαίδευση ....περισσότερα

 

Τελικό Πρόγραμμα | Δελτίο τύπου | Poster